Pravila in kolesarski bonton

Pogosta vprašanja
ŠPORTNA PRAVILA SODELOVANJA

Športna pravila sodelovanja na L'Etape Slovenia (v nadaljevanju pravila) veljajo za vse udeležence dogodka. So sestavni del splošnih pogojev, ki so objavljeni na spletni strani pod zavihkom Pravne opombe.

O DOGODKU in PROMETNEM REŽIMU

L'Etape Slovenia by Tour de France je 2-dnevni kolesarski dogodek, ki bo potekal v soboto, 2. septembra 2023 in v nedeljo, 3. septembra 2023.

Sobotno dogajanje je v pretežni meri skoncentrirano na mestno središče Kranja z različnimi kolesarskimi preizkušnjami netekmovalne narave in brez merjenja časa. V času kolesarskih preizkušenj so ceste, na katerih potekajo preizkušnje, delno ali popolno zaprte za promet..

Nedeljski kolesarski preizkušnji na daljši trasi, dolgi 138 km oz. krajši trasi, dolgi 70 km, potekata z merjenjem časa in na cestah, ki so delno ali v celoti zaprte za promet.

Režim o zaporah oz. spremenjenem prometnem režimo na dan prireditve bo pravočasno objavljen na spletni strani L'Etape Slovenia in drugih partnerskih kanalih obveščanja javnosti. Udeležence prireditve naprošamo, da upoštevajo cestno-prometne predpise, navodila organizatorja in rediteljev na dogodku ter spoštujejo sokolesarje na dogodku.

TRASE

Trasi nedeljske preizkušnje

Tekmovalni trasi sta v dolžini 70 (krajša, ang. Ride) in 138 kilometrov (daljša, ang. Race). Podrobnosti o trasah so objavljene na spletni strani L'Etape Slovenia, v Splošnih pogojih, povezava https://slovenia.letapebytourdefrance.com/cgu ter na družabnih kanalih dogodka.

Trase sobotne preizkušnje

Sobotni program in trase (družinsko in otroško kolesarjenje) so še v dogovarjanju. Znane bodo ob sočasnem odprtju prijav.

POGOJI SODELOVANJA

Nedeljski preizkušnji

Za udeležbo na nedeljskem dogodku morate biti na dan dogodka stari najmanj osemnajst (18) let, uspešno prijavljeni na dogodek (ob prijavi ste prejeli potrditveno e-sporočilo s strani prijavnega portala), ste prevzeli startno številko in ste v primernem psihofizičnem stanju. Več informacij o pogojih sodelovanja si lahko preberete v Pravnih opombah - Splošni pogoji.

Kolesarjenje z e-kolesom ni dovoljeno. Prireditev je primarno namenjena cestnim kolesarjem, dovoljena pa so tudi vas ostala kolesa: gravel, gorsko ...

Sobotne preizkušnje

Sodelovanje je dovoljeno s katerim koli izpravnim kolesom, ki ga je posameznik vajen in vešč. Najmljaši lahko sodelujejo tudi s poganjalčki.

NAGRADE IN STAROSTNE KATEGORIJE

Nedeljski preizkušnji

Ob koncu prireditve bomo na uradni razglasitvi rezultatov najboljšim podelili nagrade v sledečih kategorijah:

  • Rumena majica: razvrstitev od prvega do zadnjeuvrščenega udeleženca na podlagi uradnega časa, ki se začne, ko kolesarji prečkajo merilno preprogo na km 0. Majico dobita prva kolesarka in prvi kolesar, ki bosta prečkala ciljno črto v Kranju.
  • Pikčasta majica: razvrstitev bo določena na podlagi najboljšega seštevka časov na dveh vzponih (Šenturška gora in Jamnik) na 138 km trasi ter najboljši čas pri vzponu na Šenturško Goro na 70 km trasi v ženski in moški kategoriji.
  • Zelena majica: razvrstitev bo določena na podlagi najbojlšega izmerjenega časa na označenem ravninskem odseku na progi v kraju Predoslje. Na krajši trasi se segment meri enkrat, na dolgi trasi pa je zmagovalec ali zmagovalka zelene majice ta, ki ima najmanjši seštevek časa obeh prehodov sprint cone.
  • Bela majica: razvrstitev najhitrejšega kolesarja in kolesarko mlajša od 25 let na podlagi uradnega časa.

Vsi udeleženci so razvrščeni v starostne kategorije na podlagi uradnega časa najhitrejšega kolesarja in najhitrejše kolesarke v sledečih starostnih razredih:

  • Ženske: 18-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65+
  • Moški: 18-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65+

Udeležence opozarjamo, da bomo med prireditvijo opravljali nadzore za zagotavljanje poteka tekmovanja v skladu s temi pravili.

Sobotne preizkušnje

Informacije bodo podane kmalu.

PREVZEM STARTNE ŠTEVILKE

Nedeljski preizkušnji

Startno številke in čip za merjenje časa oziroma startni paket lahko udeleženec ob predložitvi osebnega dokumenta prevzame v vnaprej določenem časovnem obdobju pred dogodkom in na dan dogodka v za to namenjenem prostoru na prizorišču (v avli Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj):

  • sobota, 2. 9. 2023, od 10:00 do 18:00 ter na dan dogodka,
  • nedelja, 3. 9. 2023, od 7:00 do 8.30.

V primeru možnosti predčasnega prevzema startnega paketa bomo vse uspešno prijavljene udeležence pravočasno obvestil prek spletnega novičnika, spletne strani in družabnih medijev.

Startnega paketa za drugo osebo ni mogoče prevzeti. Udeleženec z uspešno opravljeno prijavo bo informacijo o štartni številki prejel v posebnem e-poštnem sporočilu, poslanem v tednu pred dogodkom. Startnih številk ni mogoče poslati po pošti.

Številka mora biti nameščena na hrbtu udeleženca in bo obvezna za dostop do prizorišča, namenjenega samo udeležencem ter do startno-ciljnega prostora in mora ostati popolnoma vidna ves čas tekmovanja, tudi v primeru slabega vremena.

Sobotne preizkušnje

Informacije bodo podane pravočasno.

MERJENJE ČASA NA NEDELJSKI PREIZKUŠNJI

Vsi udeleženci bodo skupaj s startno številko prejeli elektronski čip za merjenje časa, ki mora biti pritrjen/zalepljen pod sedežem. Čip se bo samodejno sprožil ob prečkanju startne črte in bo meril čas vzdolž celotne trase, vse do ciljne črte.

Pozor: Pazite, da merilnega čipa ne prepognete ali kako drugače poškodujete, saj s tem onemogočite njegovo pravilno delovanje.

Udeleženci, ki ne sledijo uradni trasi, ki jo je določil organizator, uporabljajo človeško pomoč ali prečkajo ciljno črto brez merilnega čipa, se bodo zabeležili kot diskvalificirani.

Elektronski sistem zaznavanja časa je bil izbran v skladu s strogimi zahtevami glede zanesljivosti. Kljub testom, ki so jih izvedli proizvajalci, ostaja zelo nizek odstotek primerov nezaznavanja. Organizator za to ne more biti odgovoren.

Sobotne preizkušnje

Čas se ne meri, saj so vse preizkušnje netekmovalne narave.

URADNI REZULTATI – OKREPČILNE POSTAJE

Nedeljski preizkušnji

Merjenje časa bo potekalo z elektronskim sistemom zaznavanja. Celotna trasa se bo merila na čas in uradna končna uvrstitev bo izdelana na podlagi tega časa. Izbrano število ravninskih odsekov in vzponov se bo prav tako merilo in štelo za tekmovanja za zeleno in pikčasto majico.

Za vse udeležence so vzdolž celotne poti postavljena skupaj  3 okrepčilne postaje; 1 na kratki in 3 na dolgi trasi.

Udeleženec mora prečkati ciljno črto pred 14.30. uro. Vsak udeleženec, ki prekorači to časovno omejitev, tudi če prečka ciljno črto, bo diskvalificiran.

Sobotne preizkušnje

Čas se ne meri, vzdolž trase oz. kroga ni okrepčilnih postaj.