Politika zasebnosti

Spletno mesto L'Etape Slovenia by Tour de France

Lastnik spletnega mesta in domene https://slovenia.letapebytourdefrance.com/ (v nadaljevanju: spletno mesto) je Amaury Sport Organisation Limited Company – A.S.O. Ltd. s sedežem v Boulogne-Billancourt, 40–42 Quai du Point du Jour, Francija (v nadaljevanju: lastnik), ki ga upravlja SPORT MEDIA FOCUS, d.o.o., komuniciranje v športu, Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: upravljalec).

SEZNANITEV Z UPORABO POGOJEV

Pričujoči pogoji urejajo način pravilnega delovanja spletnega mesta.

OPREDELITEV POJMOV

Spletno mesto je namenjeno organizaciji dogodka L'Etape Slovenia by Tour de France.
Uporabnik: oseba, ki pregleduje vsebine na spletnem mestu L'Etape Slovenia.
Udeleženec: oseba, ki se udeleži dogodka L'Etape Slovenia by Tour de France.
Osebni podatki: pomeni vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo (posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki).
Obdelava podatkov: pomeni katero koli operacijo ali niz operacij, ki se izvajajo na osebnih podatkih ali na nizu osebnih podatkov, ne glede na to, ali se uporabljajo avtomatizirana sredstva (zbiranje, shranjevanje, snemanje, brisanje itd.).
Soglasje: pomeni kakršno koli prostovoljno dano, specifično, ozaveščeno in nedvoumno izjavo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, povezanih z njim.
Dogodek L'Etape Slovenia by Tour de France: dvodnevni licenčni dogodek blagovne znamke L'Etape Series by Tour de France, ki ga organizira upravljalec v skladu z licenčnimi pogoji lastnika.
Obiskovalec dogodka: oseba, ki je prisotna na javnem dogodku L'Etape Slovenia by Tour de France in/ali povezanem javnem dogodku, seriji dogodkov ali drugih spremljajočih se dogodkih, ki potekajo pod blagovno znamko L'Etape Slovenia by Tour de France, L'Etape Slovenia Series ali drugih partnerskih dogodkih z namenom promocije dogodka L'Etape Slovenia by Tour de France.

VSEBINA SPLETNEGA MESTA

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.

Niti lastnik niti upravljalec ali katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja delničarjem ali katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljalec prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last upravljalca in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.
Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog, spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

POLITIKA ZASEBNOSTI

Z ogledom tega spletnega mesta potrjujete, da se strinjate s pogoji delovanja spletnega mesta in jih v celoti sprejemate. Spletno mesto omogoča izbirno nastavitev piškotkov, njihovo omejevanje pa lahko vpliva na prikaz vsebine. Možnost nastavitve piškotkov je v nogi spletnega mesta na povezavi »cookie settings«. 

INFORMACIJE

Lastnik in upravljalec bosta s potrebno skrbnostjo poskušala zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov, hkrati pa si pridržujeta pravice, da spreminjata vsebino spletnega mesta in/ali ga kadar koli prenehata dopolnjevati brez vsakršnega predhodnega obvestila, in ne prevzemata nobene odgovornosti za obnovo spletnega mesta.

ZAŠČITENE ZNAMKE

Vse (blagovne) znamke na spletnem mestu so zaščitene, če lastnik ali upravljalec spletnega mesta ne določi drugače. To vključuje tudi vse lastnikove logotipe in znake. Uporaba znamk je dovoljena le s predhodnim dovoljenjem lastnika oziroma upravljalca spletnega mesta.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vsa besedila, slike ter druge vsebine, ki so prikazane na spletnem mestu, je izbral in uredil bodisi lastnik spletnega mesta bodisi upravljalec in so zgolj informativni podatki. Kljub njihovi informativni naravi lastnik oz. upravljalec, če bi z njim radi poslovno sodelovali, ne odgovarja za natančnost in točnost navedenih podatkov. Lastnik, upravljalec ali katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju tega spletnega mesta, ne odgovarja za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali naključno škodo, ki bi nastala zaradi napačnega obiskovalčevega razumevanja vsebin spletnega mesta. Intelektualna lastnina na spletnem mestu, vključno z znamkami in avtorskimi deli, je zaščitena. Nič na tej strani ne sme biti uporabljeno ali prikazano brez uradnega dovoljenja lastnika oziroma upravljalca spletnega mesta.

VAROVANJE ZASEBNOSTI

Na spletnem mestu zbiramo kontaktne informacije in nekatere osebne podatke o tistih obiskovalcih, ki neposredno stopijo v stik z lastnikom oziroma upravljalcem. Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzamejo obiskovalci. Kontaktne informacije uporabljamo za vzpostavitev stika z obiskovalcem, kadar je to potrebno ali obiskovalec to sam želi (prijava na L'Etape Slovenia e-novice, Kontakt ipd.). Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne uporabljamo v druge namene in jih ne razkrivamo tretjim osebam. Vaš IP-naslov bi uporabili pri ugotavljanju težav s strežnikom in urejanju spletne strani. Naša spletna stran vsebuje tudi povezave s spletnimi mesti tretjih oseb. Upravljalec ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino teh spletnih mest.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

OSEBNI PODATKI

Izjava o varstvu podatkov določa način oz. postopek zbiranja in uporabe osebnih podatkov, pridobljenih prek spletnega mesta L'Etape Slovenia.
Upravljalec izjavlja, da varuje zasebnost vsakega obiskovalca spletnega mesta. Brez privolitve obiskovalcev ne bomo razkrili nobenih osebnih podatkov, razen v primerih, ki jih določa zakon za potrebe nacionalne varnosti, obrambe, javne varnosti, preprečevanja, razkrivanja, odkrivanja in preganjanja kaznivih dejanj ali kršitve etičnih norm za določene poklice, monetarne, proračunske in davčne zadeve, nadzora javne varnosti in varstva subjekta podatkov ali pravic in svoboščin drugih v obsegu, ki je nujen za dosego namena, zaradi katerega se določa omejitev, razen v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so povezani z narodnim, rasnim in drugim poreklom, s političnimi, verskimi in drugimi prepričanji, z izobrazbo, zdravstvenim stanjem, razen nalezljivih bolezni ali spolnega vedenja.

NEOSEBNI PODATKI

Po zakonodaji smemo zbirati vaše neosebne podatke, kot so zlasti: kateri brskalnik uporabljate, podatek o tem, s katere spletne strani ste bili povezani na naše spletno mesto ter druge podatke za namene statistike o merjenju obiskanosti spletnega mesta. Na podlagi teh podatkov ne morete biti identificirani, nam pa koristijo za pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu. Podatke o številu povezav s tretje spletne strani na našo spletno mesto lahko posredujemo lastniku ali upravljavcu tretje spletne strani, saj vas na podlagi teh podatkov ni mogoče identificirati. Kadar obiščete spletno mesto, lahko na vaš računalnik shranimo nekatere podatke - piškotke (poznano kot ‘cookie’). Ti podatki pospešijo uporabo našega spletnega mesta, vendar pa jih lahko kadar koli izbrišete ali preprečite z ustrezno nastavitvijo v programski opremi.

UPRAVLJANJE Z OSEBNIMI PODATKI

Upravljalec zbirke osebnih podatkov mora na zahtevo posameznika:

 • dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni.
 • Izbrisati osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva in upravljalec nima posebnega pravnega interesa, da podatke hrani.
 • Omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje.
 • Posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj.
 • Posredovati seznam tistih, katerim so bili v skladu s petim odstavkom 11. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj.
 • Omogočiti vpogled v vire, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka podatkov in metodo obdelave.

NAMENI OBDELOVANJA OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke, za katere je potrebno vaše izrecno in pisno soglasje, upravljalec zbira in obdeluje zgolj za naslednje namene:

 • za namene pošiljanja elektronskih novic in obvestil upravljalca zbira podatke o elektronskem naslovu;
 • za namene pošiljanja vabil na dogodke v okviru L'Etape Slovenia zbira podatke o imenu, priimku, elektronskem naslovu, državi in občini;
 • za namene obveščanja in informiranja udeležencev v zvezi z izvedbo dogodka L'Etape Slovenia by Tour de France, v skladu z opredelitvijo v Splošnih pogojih

KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO

Upravljalec bo na podlagi soglasja uporabnika oziroma udeleženca obdeloval njegove osebne podatke za naslednje namene:

 • za pošiljanje e-poštnih sporočil (e-novice) z namenom obveščanja o dogodku in drugih vsebinah na spletnem mestu.
 • Za marketinške namene (remarketing; npr. Facebook, Google oglaševanje itd).
 • Za segmentiranje uporabnikov in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) sporočil skozi večkanalno komunikacijo, kar pomeni, da lahko različni uporabniki prejemajo sporočila z različno vsebino z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje zavzetosti uporabnikov.
 • Za vse druge namene, za katere je podano specifično soglasje uporabnika oziroma udeleženca pri sodelovanju z upravljavcem.

Udeleženci morajo za nemoteno registracijo na dogodek L'Etape Slovenia by Tour de France posredovati vse zahtevane podatke za prijavo nanj, ki jih od njih zahteva postopek registracije, zlasti:

 • Ime in priimek: hranimo za identifikacijo uporabnika ob prijavi.
 • Naziv in podatki podjetja: hranimo za identifikacijo uporabnika ter izdajo računa oz. predračuna v primeru plačila pravne osebe.
 • Rojstni podatki: hranimo za registracijo na dogodek v ustrezno starostno kategorijo.
 • Elektronska pošta: hranimo za obveščanje o pomembnih informacijah, vezanih na dogodek L'Etape Slovenia, kot je denimo posredovanje računa oz. predračuna in ostalih pomembnih zadev, ki se nanašajo na udeležbo na L'Etape Slovenia.
 • Naslov, država, spol: hranimo za vodenje statistike o udeležencih. 
 • Drugi zahtevani podatki: hranimo za izvedbo dogodka.
 • Ob izrecnem dovoljenju uporabnika, elektronsko pošto uporabljamo tudi za namene obveščanja (L'Etape Slovenia e-novice).

Upravljalec podatkov ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo uporabili le za zgoraj omenjene aktivnosti.

VPOGLED V PODATKE

Uporabnik oziroma udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled v svoje podatke ali njihov izbris na naslov info@letape.si. Zahteva bo obravnavana v roku 30 dni od datuma pošiljanja.

FOTOGRAFIJE IN VIDEO VSEBINE

Upravljalec zbira splošne fotografije in video o udeležencih in obiskovalcih dogodka za namene razširjanja in objave teh fotografij in videov na spletnem mestu ter na kanalih družbenih medijev L'Etape Slovenia by Tour de France kot tudi na drugih promocijskih materialih za distribucijo v digitalni in tiskani obliki.
Dogodek je organiziran v skladu s smernicami Evropske unije o varovanju osebnih podatkov, ki zadevajo:

 • Pravico do pozabe – udeleženec lahko od organizatorja dogodka zahteva izbris njegovih/njenih informacij po zaključenem dogodku.
 • Enostaven dostop do podatkov – udeleženec lahko od organizatorja konference zahteva kopijo njegovih/njenih podatkov.
 • Pravica vedeti, kdaj je nekdo vdrl v podatke - organizatorji konferenc se obvežejo, da bodo udeležence obvestili o morebitnem vdoru v podatke.
 • Varstvo podatkov po zasnovi in privzeto – datoteke s podatki udeležencev se shranijo v zaščitenih računalnikih in upoštevajo običajne postopke varnega dostopa.

SPREMEMBE IN POSODOBITEV

Lastnik in upravljalec si pridružujeta pravico do sprememb Pravnega obvestila in politike zasebnosti.

Udeleženec dogodka s podajo soglasja k zgoraj navedenemu pravnemu obvestilu in politiki zasebnosti lahko uspešno zaključi postopek registracije na dogodek.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa dogodka in ga lahko odpove kadarkoli brez predhodnega opozorila. V primeru, da do tega pride, bo upravljalec naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo o nastalih spremembah, razlogih za spremembe oziroma višji sili o tem obvestil.

Datum posodobitve: 5. 10. 2023.