Go back
Stories

L'Etape Slovenia spodbuja športni bonton in načela poštene igre

Načela poštene igre – »fair-play« so univerzalne vrednote in kompas na vseh področjih življenja za kakovostnejše sobivanje vseh ljudi.

Načela poštene igre, tudi v slovenščini morda celo bolj prepoznan angleški izraz »fair play«, najpogosteje povezujemo s športom, a so njegove vrednote tako univerzalne, da se nanašajo prav na vsa področja življenja: izobraževanje, poslovni svet, kulturo, promet, družinske odnose in odnose z najbližjimi. Formalna in neformalna pravila želijo zagotoviti enake možnosti vsakomur za doseganje cilja, in spodbujajo pošteno namero – da naše dejanje izvira iz načela poštenosti.

Fair play v prometu

Cestno rekreativno kolesarstvo je čudovit šport, a hkrati zahteva vso pozornost, saj se odvija na prometnih cestah. Ko se odločimo za ta šport, je dobro imeti razčiščene temeljne »preživetvene nagone«:

  1. Poznati in upoštevati cestno prometne predpise. Brez pardona.
  2. Se zavedati o ranljivosti kolesarja v primerjavi z motornim vozilom.
  3. Znati sobivati z drugimi udeleženci v prometu in vedeti, kdaj je lahko »velik ego« usoden. Četudi imate prednost, naj bo zavedanje o krhkosti vodilo in odstopite prednost, četudi vam po vseh predpisih pripada. Svoj ego nasitite s težjimi obrati. Dene dobro, jeza popusti, zadovoljstvo se povrne. 
  4. Postati dober opazovalec, ki zna predvidevati situacije. To veščino se seveda kali z izkušnjami, zato začetniki, pozor! Kolesarjenje ob prometnih konicah po močno obremenjenih cestah odsvetujemo. Izbirajte stranske, manj prometne poti; na tovrstnih cestah je užitek mnogo večji, saj je manj izpustov, manj hrupa, manj semaforjev in križišč, manj stresa in posledično več užitka, lepši razgledi.
  5. Četudi je kolo vaš pobeg, vedite, da cesta ni »vaš« poligon. Je cesta s številnimi soudeleženci, vsak voznik v svojem razpoloženju, s svojim stilom vožnje. Nanj ne morete vplivati, lahko le nase.

Fair play in kolesarske dirke

Kolesarske dirke niso zgolj tekmovanja za zmago; so tudi priložnost, da kolesarji pokažejo spoštovanje do sotekmovalcev, gledalcev, športa in organizatorjev. Namen rekreativnih dirk pa ni spodbujanje tekmovalnosti, temveč zdravega in aktivnega načina preživljanja prostega časa. Vsaka udeležba na dirki zahteva določeno mero telesne kondicije in dobrega psihofizičnega stanja telesa. Prekomerno obremenjevanje lastnega telesa v neprofesionalnih vodah ni koristno, za telo lahko celo pogubno, zato je vodilo rekreacije: užitek. Čisti užitek, druženje, navezovanje stikov in – vzdrževanje telesa v zglednem stanju v čim bolj kakovostno starost.  

Kolesarski bonton

Kolesarski bonton je ključ za dobro dirko, saj prispeva k ustvarjanju pozitivnega okolja ter varnega in poštenega tekmovanja. V nadaljevanju bomo zapisali ključna načela kolesarskega bontona, ki naj bi jih vsi kolesarji spoštovali na kolesarskih preizkušnjah; profesionalnih in rekreativnih, seveda pa je med njima bistvena razlika: dajanje pomembnosti času. V rekreaciji naj čas ne bi bil naš vladar; vladar je kakovostno preživet prosti čas; ki ti napolni baterije, te »odklopi« od vsakodnevnega stresa, te približa sebi, poveže um in telo. 

(1) Spoštujte sotekmovalce

Ohranjajte načela poštenosti (»fair play«) pred, med in po dirki. Nespoštljivo obnašanje do drugih kolesarjev, zlasti med dirko, lahko povzroči nevarne situacije in zmanjša kakovost tekmovanja. Ne pozabite, da tekmujte zase in za užitek; čas je drugotnega pomena. Ne izkoriščajte šibkejših tekmecev. Spoštujte razlike v sposobnostih med udeleženci dirke; le-te so med rekreativnimi udeleženci še toliko večje, na kar zlasti vpliva število prevoženih kilometrov, časovno obdobje ukvarjanja s tem športom, starost in spol.

(2) Varnost na prvem mestu

Spoštujte prometna pravila. Kolesarji morajo vedno voziti v skladu s cestnoprometnimi predpisi. Poglavitno pa je tudi opozarjanje sotekmovalcev na nevarnosti znotraj skupine kolesarjev. Če opazite morebitne nevarnosti na cesti: razpoko v asfaltu, ovire, ostre zavoje, spolzek teren itd., obvestite ostale kolesarje, saj s tem bistveno pripomorete k izogibu naleta, padca, počeni zračnici in drugim nevšečnostim.

(3) Fair Play na cesti

Ne izvajajte nešportnih potez. Izogibajte se nespoštovanju pravil dirke, na primer blokiranju drugih tekmovalcev ali nepravičnim manevrom, prerivanju, oviranju, cik-cakanju … Vedno upoštevajte označbe, usmeritve oz. navodila rediteljev, policistov in ostalega spremljajočega osebja na dirki.
L'Etape Slovenia nedeljski preizkušnji potekata po za promet zaprtih cestah; zapore pa so časovno omejene, na nekaterih odsekih cest so zapore delne oz. se občasno sproščajo za lokalni promet, zato vedno upoštevajte cestno-prometne predpise in ravnajte v skladu z navodili rediteljev oz. usmeritvenih označb.  

(4) Spoštujte navijače

Navijači so ključni pri ustvarjanju avtentične atmosfere vsake športne prireditve, zato je dobrodošlo, da jih pozdravite, se odzovete. S svojim prijaznim odzivom jih nagradite in še bučneje vas bodo spodbujali.
L'Etape Slovenia se je mnogim udeležencem vtisnil v spomin prav zaradi bučnega navijaškega vzdušja v Podblici na vzponu na Jamnik ter na drugih odsekih ob trasi. Prepoznavnost navijaškega vzdušja krepi motivacijo udeležencev in jim olajša premagovanje kilometrov vse do prečkanja ciljne črte.

(5) Ohranjajte čist športni duh

Ne uporabljajte nedovoljenih sredstev. Spoštujte pravila glede dopinga in ohranjajte čist športni duh. Naj bo vaše vodilo zdrav duh v zdravem telesu. Če opazite nepravilnosti ali neetično ravnanje, o tem obvestite organizatorje oz. pristojno osebje.

(6) Spodbujanje solidarnosti in kolegialnosti

Ponudite pomoč. Če kolesar doživi težave ali padec, mu ponudite pomoč, vendar vedno na varen način – na odsekih, ki to omogočajo in tako, da z morebitnim nenadnim zaviranjem, ne ovirate udeležencev za seboj. Če opazite udeleženca v kondicijski stiski, ga spodbudite; ponudite mu okrepčilo, pijačo, vožnjo v vašem zavetrju.

(7) Delite izkušnje

Deljenje izkušenj s sotekmovalci prispeva k razvoju kolesarske skupnosti.

(8) Spoštujte organizatorje

Upoštevajte pravila dirke. Vsak kolesar mora dosledno upoštevati pravila organizatorjev, saj je to osnova za zagotavljanje varnosti vseh kolesarjev in drugih udeležencev na dirki. Vsakdo je lahko ambasador dirke – s svojim zglednim vedenjem. Kolesarji lahko s svojim vedenjem pripomorejo k promociji dirke in kolesarstva kot športa in tako širijo njegove vrednote.

(9) Spoštujte okolje

Vse odpadke, ovitke čokoladic, gelov ali uporabljene bidone odvrzite v koš za smeti na okrepnih postajah ali v cilju oziroma v ekoloških kotičkih, ki so temu namenjeni. Ne urinirajte v naravi. Spoštujte krajane in lokalno prebivalstvo, skozi katere kraje vodi trasa preizkušnje. Zavedajte se, da vi gostujete v njihovem kraju, zato ohranite spoštljiv odnos do njihove zasebne lastnine.

L'Etape Slovenia spodbuja načela poštene igre

Kolesarski bonton je ključnega pomena za zagotovitev varnega, spoštljivega in poštenega okolja na kolesarskih dirkah. Spoštovanje temeljnih načel bontona ne le izboljša izkušnjo vseh udeležencev, temveč tudi prispeva k ugledu kolesarstva kot športa.

Hvala vsem preteklim udeležencem za upoštevanje načel fair playa. Skupaj z vami gradimo podobo dogodka. Dobrodošli med nas, novi kolesarski navdušenci. Veseli smo vsakogar, ki širi plemenitost načel poštene igre.